Nie jesteś w Polsce?
Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojego regionu.

Parafie

Parasol Licencyjny® dla Parafii 

Dowiedz się, dlaczego potrzebujesz licencji i dołącz do parafii, które zakupiły licencję.

Planowanie wydarzeń na terenie parafii może być skomplikowane i kosztowne, ale nie w przypadku Parasola Licencyjnego® MPLC. Czym jest Parasol, jak go najefektywniej wykorzystać i dlaczego właściwie jest potrzebny? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Utwory audiowizualne, takie jak filmy, koncerty, seriale i programy telewizyjne, dostępne na płytach DVD i Blu-Ray, w Internecie oraz na kanałach TV, są przeznaczone wyłącznie do prywatnego wykorzystania w warunkach domowych. Odtworzenie filmu w warunkach innych niż domowe wykracza poza dozwolony użytek i jest z definicji odtworzeniem publicznym, które wymaga licencji. 

Wspólnoty czy inne instytucje religijne nie są zwolnione z tego prawa, organizatorzy wydarzeń, domy rekolekcyjne, duszpasterstwa akademickie i inne tego typu instytucje muszą zaopatrzyć się w odpowiednią licencję. Producenci wymagają opłaty za pojedynczy film, co wiąże się z dużą ilością formalności, jednak MPLC ma inne, prostsze rozwiązanie. Jako jedyna firma w Polsce oferujemy Parasol Licencyjny®. Dzięki niemu, w ramach jednorazowej opłaty, otrzymujesz możliwość korzystania z tysięcy tytułów zagranicznych producentów filmowych i telewizyjnych, w tym największych hollywoodzkich wytwórni i producentów niezależnych. Licencja obowiązuje przez rok, nie ma limitu pokazów ani konieczności raportowania dat i tytułów. 

Więcej informacji na temat Parasola Licencyjnego MPLC znajdziesz pod zakładką Parasol Licencyjny lub kliknij aplikuj teraz!

Nasze działania wspiera Katolicka Agencja Informacyjna.

O MPLC

Jesteśmy korporacją o ponad 30-stoletniej tradycji, działającą na 5 kontynentach w ponad 40 krajach. Zajmujemy się udzielaniem licencji na terytorium Polski na publiczne odtwarzanie filmów i innych utworów audiowizualnych, odbywających się poza tradycyjną dystrybucją kinową. Jesteśmy wpisani do rejestru Niezależnych Podmiotów Zarządzających prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z pełnym zaangażowaniem działamy na rzecz respektowania praw autorskich i walki z piractwem. Organizujemy kampanie informacyjne prewencyjne, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom praw majątkowych producentów filmowych. 

Jednak tym, co nas wyróżnia jest fakt, że jako jedyni na rynku oferujemy swoim klientom Parasol Licencyjny – uniwersalną licencję, z której dziś korzysta już ponad 600 000 instytucji państwowych, parafii, domów rekolekcyjnych i organizacji pożytku publicznego na całym świecie. Dzięki parasolowi, w ramach jednorazowej opłaty, można korzystać z tysięcy tytułów zagranicznych producentów filmowych i telewizyjnych, zarówno tych największych hollywoodzkich wytwórni jak i producentów niezależnych. Licencja obowiązuje przez rok, nie ma limitu pokazów ani konieczności raportowania dat i tytułów. 

Więcej informacji na temat Parasola Licencyjnego MPLC znajdziesz tutaj.

Parasol Licencyjny® jest uniwersalną, zbiorczą licencją, obejmującą repertuar prawie 1000 producentów filmowych i telewizyjnych, w tym największe hollywoodzkie studia i wytwórnie niezależne. Licencjobiorca otrzymuje dostęp do katalogu setek tysięcy tytułów i możliwość ich publicznego wyświetlania przez cały rok. W ramach Parasola Licencyjnego® można wykorzystywać wszystkie nośniki video legalnie wprowadzone do obrotu rynkowego (DVD, Blu-Ray, VCD i inne) bez względu na to, kto jest właścicielem danego nośnika. Oznacza to, że film może zostac zakupiony, wypożyczony na czas pokazu lub przyniesiony z prywatnych zbiorów, a nawet odtworzony za pośrednictwem sygnału telewizyjnego lub serwisu internetowego.

Jest wiele możliwości na wykorzystanie utworów audiowizualnych w ramach działalności parafialnej. Filmy w ramach Parasola Licencyjnego® mogą być legalnie wykorzystywane:

 • Przez domy rekolekcyjne
 • W bibliotekach i księgarniach
 • Podczas festiwali i konferencji
 • W kawiarniach
 • Podczas rekolekcji i szkoleń
 • Na spotkaniach seniorów
 • W ośrodkach wypoczynkowych
 • Podczas zajęć dla dzieci i młodzieży
 • W grupach modlitewnych
 • W kościelnych domach opieki
 • W parafialnych klubach i świetlicach
 • Przez różnego rodzaju ruchy, stowarzyszenia

Aby zacząć cieszyć się z korzyści, które związanych z posiadaniem Parasola Licencyjnego wystarczy minimum formalności. Procedura jest prosta:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas – przygotujemy dla ciebie umowę, wystawimy certyfikat licencyjny i fakturę. I gotowe! Od tego momentu możesz odtwarzać filmy ze spokojnym sumieniem.

Zalety Parasola 

Tysiące tytułów w ofercie – największy wybór bajek, filmów 2D i 3D, seriali, koncertów.

Bardzo niski koszt – jednorazowa opłata roczna dostosowana do typu i skali działalności.

Brak wymagań sprzętowych – wystarczy telewizor, laptop lub odtwarzacz DVD.

Prostota działania – do pokazu może być dowolny nośnik z każdego legalnego źródła.

Minimum formalności – jedna roczna umowa, brak konieczności raportowania tytułów i dat poszczególnych pokazów.

Uwagi

– Licencja nie umożliwia pobierania opłat za bilety i powszechnej reklamy pokazów z wykorzystaniem tytułów filmów, nazw postaci i producentów.

 Do licencji NIE DOŁĄCZAMY nośników ani sprzętu do odtwarzania. 

Alternatywą licencja komercyjna

Jeśli zależy Ci na pokazie wybranego tytułu, który można reklamować lub pobierać opłaty za wstęp, możesz skorzystać z naszej oferty na licencję komercyjną.

Jednorazowa licencja na tytuł obejmuje:

– Jednorazowe wyświetlenie na konkretne tytuły w danym miejscu i czasie

– Możliwość pobierania opłat za bilety

– Reklamowanie pokazów z wykorzystaniem tytułów filmów

– Filmy starsze niż 5 lat

Do pokazów mogą być wykorzystane nośniki video dostępne na rynku, takie jak płyty DVD i Blu-Ray, jak również inne legalne źródła np. serwisy VOD (Video On Demand) w internecie. W celu sprawdzenia konkretnego tytułu skontaktuj się z nami telefonicznie (+48 22 314 69 97, +48 535 511 122) lub mailowo (info@mplc.pl). Nasz zespół z przyjemnością pomoże w wyborze odpowiedniego repertuaru. Jeżeli nie będziemy mogli sami udzielić licencji, postaramy się skierować do właściwego podmiotu na polskim rynku.


Filmy dostępne w sklepach i wypożyczalniach (również w internecie) są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (domowego). Ta sama zasada obowiązuje w przypadku programów telewizji kablowej i satelitarnej. Publiczny pokaz (wyświetlenie / odtworzenie) filmu lub innego utworu audiowizualnego wymaga wykupienia stosownej licencji stanowiącej zezwolenie właściciela praw do filmu na jego wykorzystanie na tym polu eksploatacji. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1191 z późn.zm.  – zwana dalej Ustawą) stanowi o zasadach użytkowania utworów na polach eksploatacji jakimi są publiczne odtworzenia i wyświetlenia (publiczne pokazy). Nieprzestrzeganie prawa autorskiego pociąga za sobą surowe kary.

Czym są utwory audiowizualne?

Utwór audiowizualny (np. film lub program telewizyjny) to przede wszystkim utwór chroniony prawem.

Zgodnie z art. 1 Ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Taki przejaw twórczej działalności jest zwany w Ustawie utworem. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory audiowizualne (w tym filmowe).

Według art. 6 Ustawy utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy (legalnie) został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie.

Filmy, seriale czy nagarnia koncertów dostępne w sklepach i wypożyczalniach są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Dotyczy to również odtwarzania programów telewizji kablowej i satelitarnej.

Większość filmów i innych utworów audiowizualnych legalnie wprowadzonych do obrotu na nośnikach wideo, takich jak płyty DVD i Blu-Ray, jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, prywatnego wykorzystania w warunkach domowych. Informacja o zakresie zezwolenia na korzystanie z danego egzemplarza jest umieszczona na tym egzemplarzu lub jego opakowaniu. Należy zapoznawać się z ostrzeżeniami umieszczanymi na egzemplarzach utworów audiowizualnych dotyczącymi naruszenia praw wyłącznych podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich – ostrzeżenia te dotyczą naruszeń prawa autorskiego w przypadku korzystania z utworu w sposób wykraczający poza zakres przewidziany Ustawą i zezwoleniem uprawnionego podmiotu.

Zgodnie z Ustawą odrębnym polem eksploatacji (tj. sposobem korzystania z utworów) jest tzw. publiczne odtworzenie utworu. Umożliwienie publicznego dostępu do utworu poprzez jego publiczne odtworzenie wymaga posiadania licencji czyli zezwolenia podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich. Odtwarzanie filmów czy programów telewizyjnych w miejscu publicznym bez licencji jest nielegalne!

Co to jest publiczny pokaz (publiczne odtworzenie / wyświetlenie) filmu lub innego utworu audiowizualnego?

Według art. 6 Ustawy odtworzeniem utworu jest między innymi jego udostępnienie przy pomocy nośników dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany.

Publiczne odtworzenie utworu (programu lub filmu) to, najkrócej ujmując, każdy pokaz utworu odbywający się poza domem, dla osób pozostających w innych relacjach niż rodzinne więzy

Zgodnie z art. 6 publiczne odtworzenie utworu jest jednym z pól eksploatacji, za które autorowi bądź producentowi należy się wynagrodzenie.

Filmy jako utwory audiowizualne są przedmiotem praw autorskich. Z reguły prawa autorskie do eksploatacji utworów audiowizualnych służą ich producentom. Zatem publiczne odtwarzanie filmów może się co do zasady odbywać wyłącznie za zgodą producenta (więcej w dziale „Kto w przypadku publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych udziela licencji?”).

Również w przypadku audycji i programów telewizyjnych emitowanych na antenie stacji telewizyjnych, prawa autorskie służą ich producentom i mogą być one odtwarzane wyłącznie za ich wiedzą i zgodą.

Licencje na publiczne korzystanie z utworów są zwykle odpłatne. Wynagrodzenie stanowić ma rekompensatę dla producenta w związku z wysokimi wydatkami poniesionymi na produkcję danego utworu. Gdyby nie fakt, że producent spodziewa się wynagrodzenia w związku z poniesieniem wydatków na produkcję, nie inwestowałby w stworzenie filmu czy programu telewizyjnego.

Podsumowując, jeżeli w salonie, hotelu, sklepie, restauracji czy w autokarze itp. odtwarzamy filmy bądź inne utwory audiowizualne, to mamy obowiązek uzyskać zezwolenie producenta (licencję) na takie odtwarzanie a następnie winniśmy (zgodnie z warunkami licencji) rozliczyć się za to z producentem utworu, jego lokalnym dystrybutorem lub Motion Picture Licensing Company Polska, która na terenie Polski reprezentuje zbiorczo prawie tysiąc producentów filmowych i telewizyjnych (więcej w części „Misja MPLC”).

Wyjątkiem od powyższej zasady jest odtwarzanie filmów przez instytucje oświatowe (szkoły) na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych, o czym szerzej poniżej.

Co to jest dozwolony użytek?

Dozwolony użytek: w prawie własności intelektualnej – ograniczenie monopolu podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich polegające na zezwoleniu na korzystanie, bez konieczności uzyskiwania jego zgody, z już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach.

Ustawa zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których może dojść do takiego korzystania bez zgody twórcy. W praktyce najbardziej znanymi postaciami dozwolonego użytku są: tzw. użytek osobisty (prywatny) oraz prawo cytatu. Jedną z form dozwolonego użytku jest również wykorzystywanie utworów w dydaktyce potocznie nazywane wyjątkiem edukacyjnym, o czym szerzej mowa poniżej.

Użytek osobisty (prywatny) – art. 23 Ustawy stanowi, że “bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego”. Kolejny ustęp stanowi, że “zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Trudno zatem mówić, aby publiczne odtworzenie filmu lub programu telewizyjnego mogło się mieścić w ramach tego wyjątku. Aby wyjątek ten mógł mieć zastosowanie należy mieć bowiem do czynienia z kręgiem osób pozostających w „związku osobistym”. W przypadku kiedy udostępniającym nie jest osoba prywatna, a firma bądź instytucja, z oczywistych względów o takich relacjach nie może być mowy.

Wyjątek edukacyjny (czyli dozwolony użytek wykraczający poza zakres osobisty) – art. 27 Ustawy stanowi, że „Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów”, za co uprawnionym z tytułu praw autorskich nie będzie należne wynagrodzenie. Jeżeli jednak cele dydaktyczne miałyby być realizowane poprzez odtwarzanie filmów, wówczas element ten (jako sposób osiągania celów kształcenia) powinien zostać uwzględniony w ścisły sposób w programie nauczania zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Wszelkie przypadki odtwarzania filmów nieujęte w programie nauczania nie będą spełniały wymogu realizowania celów dydaktycznych, o którym mowa w art. 27 Ustawy. Tym samym odtwarzanie filmów nieobjęte programem nauczania nie będzie mogło się odbywać w ramach dozwolonego użytku bez wynagrodzenia dla podmiotów praw do tego filmu.

W szczególności odtwarzanie filmów dla rozrywki uczniów w świetlicach i bibliotekach odbywać się powinno wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu praw autorskich w formie stosownej umowy licencyjnej. Nie ulega wątpliwości, że takie odtwarzanie pozbawione jest cech działalności dydaktycznej i jako takie nie może stanowić o powołaniu się przez placówkę oświatową prowadzącą świetlicę czy bibliotekę na art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kto w przypadku publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych udziela licencji?

Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy utworu.

Według art. 17 Ustawy twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodznenia za korzystanie z utworu.

W przypadku utworów audiowizualnych – jakimi są filmy – autorskie prawa majątkowe przysługują ich producentom.

Art. 70 ustawy przyznaje szczególny status producentowi utworu audiowizualnego ustanawiając domniemanie, że nabywa on na mocy umowy o stworzenie utworu, który ma być wykorzystany w utworze audiowizualnym lub umowy o wykorzystanie w utworze audiowizualnym już istniejącego utworu (na przykład scenariusza lub muzyki), wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji takiego utworu w ramach utworu audiowizualngo jako całości. Podobnie jest w przypadku umowy o współudział artysty wykonawcy (np. aktora) w realizacji utworu audiowizualnego.

W okresie od premiery kinowej filmu do momentu wydania go na płytach DVD i Blu-Ray licencji na publiczny pokaz z kopii filmowej może udzielić producent lub kinowy dystrybutor. Od momentu wydania filmu, na nośnikach video powszechnie dostępnych na rynku licencję na publiczne pokazy z tych nośników można również uzyskać od dystrybutora Home Video (pod warunkiem, że posiada stosowne prawa) lub od Motion Picture Licensing Company.

MPLC reprezentuje ponad 950 producentów filmowych i telewizyjnych. Żadna inna organizacja nie jest uprawniona do występowania w imieniu tych producentów w zakresie licencjonowania publicznego odtwarzania. Opłaty pobierane przez ZAiKS nie stanowią wynagrodzenia dla producenta i ich uiszczanie nie stanowi o legalności publicznej eksploatacji filmu (o czym szerzej poniżej).

Dodatkowe wynagrodzenie dla współtwórców i artystów wykonawców

Zgodnie z art. 70 Ustawy współtwórcom utworu audiowizualnego oraz artystom wykonawcom przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia z tytułu jego eksploatacji na różnych polach, w tym z tytułu jego publicznego odtwarzania. Ten sam artykuł w ust. 3 wskazuje, że stosowne wynagrodzenie wypłacane jest za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Taką instytucją jest na przykład ZAIKS.

Uwaga! Opłaty pobierane przez ZAiKS nie stanowią wynagrodzenia dla producenta i ich opłacenie nie upoważnia do legalnego publicznego odtwarzania utworów. Tak zwana licencja niewyłączna, jakiej udziela ZAiKS, jest jedynie środkiem realizacji uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia na rzecz współtwórców utworów zawartych w filmie, programie telewizyjnym czy nawet w reklamach telewizyjnych i wykonawców. W praktyce oznacza to, że opłata na rzecz ZAiKSu nie powoduje, że utwór jest wykorzystywany legalnie. Prawa producenta pozostają odrębną kwestią. Należy pamiętać, że z reguły to wyłącznie producent jest uprawniony do tego, aby zezwalać na korzystanie z utworu audiowizualnego jako takiego i jemu należne jest wynagrodzenie za udzielenie takiej zgody.

Jakie są konsekwencje nielegalnego publicznego odtwarzania filmów i innych utworów audiowizualnych?

Jeśli eksploatacja filmu odbywa się bez zgody producenta, czyli bez licencji, dochodzi do naruszenia autorskich praw majątkowych, co skutkuje możliwością skierowania wobec naruszyciela roszczeń cywilnoprawnych przewidzianych Ustawą. Naruszenie autorskich praw majątkowych jest ponadto zagrożone sankcjami karnymi.

Art. 116 Ustawy stanowi, że umyślne korzystanie z utworu bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, którego działalność miała na celu osiągnięcie korzyści majątkowej. Jeszcze większe zagrożenie ustalono dla osób, które z naruszeń praw autorskich uczyniły sobie stałe źródło dochodu oraz osób, które organizują lub kierują działalnością polegającą na naruszaniu praw autorskich (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat). Nawet nieumyślne naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością karną.

Prawo przewiduje również odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (osób prawnych i innych jednostek) za czyny zabronione pod groźbą kary, w tym za naruszenie praw autorskich. Podmioty takie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za czyny sprzeczne z prawem popełnione przez osoby fizyczne działające w imieniu lub w interesie tego podmiotu, jeżeli takie zachowanie osoby fizycznej mogło przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść, choćby niemajątkową.

Sąd może orzec wobec podmiotu zbiorowego karę pieniężną w wysokości 1 000 do 5 000 000 PLN (maksymalnie 3% przychodu osiągniętego w danym roku obrotowym).
Prawo przewiduje również m. in. możliwość orzeczenia zakazu korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.
Sąd może również orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości. Orzeczenie kary przewidzianej w przepisach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej. 
Również osoba, która tylko wynajmuje pomieszczenie i/lub pojazd, w którym odbywają się pokazy filmowe może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

W art. 121 w przypadku skazania za czyn określony m. in. w art. 116 Ustawy, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd może również orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

Podmiot, którego prawa zostały naruszone, zgodnie z art. 79 Ustawy, może żądać od osoby/podmiotu, która naruszyła autorskie prawa majątkowe między innymi: zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszania, wydania uzyskanych korzyści, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich pokrzywdzony może dochodzić w postępowaniu karnym, ale może też wystąpić na drogę cywilną. 

Niezależny Podmiot Zarządzający

Q: Prowadzę małą klubokawiarnię. Do pokazów filmowych wykorzystuję kupione z legalnego źródła płyty DVD lub filmy dostępne w serwisach VOD za które uiszczam opłaty. Czy nadal potrzebuję licencji żeby wyświetlać je publicznie?

A: Tak. Ani wypożyczenie ani kupno filmu nie uprawnia do wyświetlania innego niż dozwolony użytek prywatny. Na oryginalnych opakowaniach filmu i przed nagraniami znajdują się ostrzeżenia mówiące o tym, że film przeznaczony jest tylko do użytku domowego. Takie ostrzeżenia znajdują się również w regulaminach serwisów VOD. 

Q: Planuję zorganizować bezpłatne pokazy filmowe w ramach kina plenerowego. Czy potrzebuję licencji jeżeli nie będziemy pobierać opłat za bilety?

A: Tak. Licencja jest wymagana dla wszystkich pokazów publicznych bez względu na to czy pobiera się opłaty za bilety czy nie.

Q: Korzystamy z telewizji kablowej/satelitarnej. Czy potrzebujemy licencji na publiczne odtwarzanie?

A: Tak. Regulaminy świadczenia usług dostawców telewizji kablowej i umowy abonenckie, uprawniają abonentów do korzystania z usług telewizji kablowej wyłącznie na użytek własny oraz w lokalu, który ze względu na swój charakter nie jest dostępny dla większej – nieograniczonej czy ograniczonej – grupy osób. Publiczne odtwarzanie programów telewizji kablowej w miejscu publicznym wykracza poza tak zdefiniowany “użytek własny”, a zatem może naruszać postanowienia tych umów/regulaminów. Publiczne odtwarzanie filmów nadawanych w telewizji bez licencji stanowi również naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że odtwarzający udowodni, że może prowadzić taką działalność zgodnie z prawem.

Q: Reprezentuję organizację pożytku publicznego. Chcemy odtwarzać bajki na dużym ekranie dla dzieci w świetlicy. Czy muszę wykupić licencję?

A: Tak. Licencji potrzebuje każdy kto publicznie odtwarza filmy z nośników wideo przeznaczonych do użytku domowego. Organizacje pożytku publicznego nie są objęte żadnym wyłączeniem dotyczącym publicznego odtworzenia utworu przewidzianym w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Q: Organizujemy w szkole Wieczory Filmowe np. z okazji Halloween czy Walentynek. Czy możemy jako szkoła skorzystać z tzw. Wyjątku Edukacyjnego?

A: Nie. Szkoła również potrzebuje w tego typu przypadkach licencji. Tzw. Wyjątek Edukacyjny czyli Art. 27 Ustawy umożliwia szkołom korzystanie z rozpowszechnionych utworów chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi  wyłącznie w celach dydaktycznych. Cele te należy ujmować ściśle. Wynikają one z podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz przyjętych w danej placówce programów nauczania zatwierdzonych przez dyrektora szkoły (dyrektor dokonuje zatwierdzenia przy zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). A więc jeżeli cele edukacyjne miałyby być realizowane poprzez odtwarzanie filmów, wówczas element ten (jako sposób osiągania celów kształcenia) powinien zostać wskazany i uwzględniony w programie nauczania zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Wszelkie przypadki odtwarzania filmów nie realizowane w ściśle ujmowanych celach dydaktycznych wynikających z programu nauczania, a tym bardziej odtwarzanie filmów dla rozrywki w czasie wolnym w świetlicach i bibliotekach lub w ramach integracji uczniów, na przykład podczas nocnych maratonów filmowych, odbywać się powinno wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu praw autorskich w formie stosownej umowy licencyjnej. Przepis art. 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczący dozwolonego użytku nie będzie miał tu zastosowania. 

Q: Prowadzę mały prywatny gabinet stomatologiczny. Daję moim pacjentom możliwość oglądania bajek w poczekalni i podczas zabiegu. Czy potrzebuję licencji?

A: Tak. Nawet pojedyncze umożliwienie publicznego dostępu do utworu poprzez publiczne odtworzenie wymaga posiadania licencji, czyli zezwolenia podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich. Publiczne odtworzenie filmu to najkrócej rzecz ujmując każdy pokaz filmu odbywający się poza domem, dla osób pozostających w innych relacjach niż rodzinne więzy. Licencja musi być uzyskana bez względu na ilość osób i wyświetleń.

Q: Jaką mam pewność, że firma MPLC jest uprawniona do wydawania licencji na publiczne wyświetlanie filmów w imieniu producentów filmowych.

A: Wzór umowy licencyjnej zawiera standardowe oświadczenie MPLC o posiadaniu prawa do udzielania licencji na mocy zawartych umów i zgodnie z Ustawą. Pełna lista producentów reprezentowanych przez MPLC stanowi załącznik do umowy. Na życzenie klienta udostępniamy listy uwierzytelniające od kluczowych studiów filmowych.

Można skontaktować się również bezpośrednio z wybranym producentem lub jego polskim dystrybutorem i dowiedzieć się o możliwość niekomercyjnego wyświetlania filmów u źródła. Jeżeli producent znajduje się na liście producentów MPLC, jak na przykład największe studia filmowe: Disney, Fox, Paramount, Universal czy Warner, z pewnością skieruje firmę czy instytucję do MPLC.

Q: Ile Kosztuje Licencja MPLC?

A: W większości przypadków jednorazowa opłata za Parasol Licencyjny MPLC jest uzależniona od rodzaju działalności i wielkości miejsca objętego licencją. W nietypowych przypadkach przygotowujemy indywidualne wyceny w oparciu o wielkość publiczności i częstotliwość pokazów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailem info@mplc.pl lub pod numerem telefonu +48 533 323 400

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podstrona o prawie autorskim

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/ochrona-praw-autorskich-i-praw-pokrewnych.php

Internet Movie Database

http://www.imdb.com

MPAA (Motion Picture Association of America)

http://www.mpaa.org

Animal Planet Video

http://animal.discovery.com/videos/

BBC Worldwide

http://www.bbcworldwide.com/

Burbank Animations Studios

http://www.burbankanimation.com/films.html

Discovery Channel Video

http://www.dsc.discovery.com/videos/

Dreamworks Animation 

http://www.dreamworksanimation.com/

Dreamworks Pictures

http://www.dreamworksstudios.com/

Focus Features

http://focusfeatures.com/

Fox Searchlight Pictures

http://www.foxsearchlight.com/

Fox – Walden

http://www.walden.com/

Lakeshore Entertainment

http://www.lakeshoreentertainment.com/

Marvel Studios

http://thewaltdisneycompany.com/disney-companies/studio-entertainment#561

Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) Studios

http://www.mgm.com

Miramax Films

http://www.miramax.com/

New Line Cinema

http://www.newline.com/

Orion Pictures

http://www.orionpictures.com/

Paramount Pictures

http://www.paramount.com/

Paramount Vantage

http://www.viacom.com/ourbrands/paramountmotionspicturegroup/Pages/paramountvantage.aspx

Pixar Animation Studios

http://www.pixar.com/

Sony Pictures Classics

http://www.sonyclassics.com/

Twentieth Century Fox Film Corp.

http://www.foxstudios.com/

United International Pictures

http://www.uip.com/ 

Universal Pictures

http://www.universalpictures.com/

Walt Disney Pictures

http://disney.go.com/guestservices/international

Warner Bros. Pictures

http://www.warnerbros.com/

Publikacje, Informacje i Wydarzenia Specjalne. To warto wiedzieć!

Ostatnio dodane

Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o.
ul. Chocimska 12/9
00-791 Warszawa
NIP: 521-35-06-996

mail: info@mplc.pl

Doradcy Licencyjni

tel.: +48 22 256 59 00

tel.: +48 535 511 122

tel.: +48 535 511 188

tel.: +48 730 003 683

Faktury i płatności

tel.: +48 22 314 69 97

Aplikuj Teraz

Internetowy formularz zgłoszeniowy i obowiązująca cena dotyczą wyłącznie parafii, domów rekolekcyjnych i duszpasterstw, które poszukują licencji na publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych (nie są wykorzystywane do użytku prywatnego w zaciszu własnego domu).

Aby uzyskać Parasol Licencyjny® należy przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wystawiamy fakturę i certyfikat licencyjny. 

Do pokazów w ramach licencji można korzystać z dowolnych legalnych źródeł.

Zachęcamy również do osobistego kontaktu z doradcą licencyjnym. Oprócz informacji o oferowanych typach licencji udzielamy porad z zakresu wybranych zagadnień prawa autorskiego oraz organizacji imprez i wydarzeń związanych z odtwarzaniem filmów.

Formularz Zgłoszeniowy na Parasol Licencyjny

Parasol Licencyjny jest uzależniony od lokalizacji, w przypadku licencji dla kilku lokalizacji lub eventu na jeden dzień prosimy o bezpośredni kontakt (tel. 22 256 59 00 lub pod adresem mailowym info@mplc.pl)

PARASOL LICENCYJNY® MPLC – WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

1. Cel Umowy. Spółka Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o. (“MPLC”) udziela licencjobiorcy (“Licencjobiorca”) niewyłącznej licencji (“Licencja”) uprawniającej do publicznego wyświetlania określonych poniżej “Utworów” objętych prawami autorskimi, zgodnie z Warunkami Umowy określonymi w niniejszej Umowie Parasol Licencyjny (“Umowa”).

2. Prawo. MPLC zapewnia i oświadcza, że posiada prawo do udzielenia Licencji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

3. Okres Obowiązywania. “Okres Obowiązywania” oznacza okres rozpoczynający się od “Daty Rozpoczęcia” określonej w dokumencie Parasol Licencyjny Formularz Zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) i trwający przez okres jednego (1) roku i następne dalsze okresy roczne, chyba, że Umowa zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w formie pisemnej, w terminie sześćdziesięciu (60) dni przed upływem okresu rocznego lub następnego dalszego okresu rocznego. Każdy okres roczny (1) przypadający na Okres Obowiązywania nazywany jest „rokiem umowy”. Jeżeli Licencjobiorca nie doręczy MPLC w terminie wskazanym wyżej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wówczas Umowa pozostaje w mocy przez cały następny rok umowy i Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty całej opłaty rocznej należnej Licencjodawcy w sposób zdefiniowany w Umowie. MPLC nie będzie dokonywać zwrotów opłat licencyjnych w żadnej formie na rzecz Licencjobiorcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Licencjobiorcę.

4. Prawa. Wyświetlenia publiczne, na które zezwala Umowa, będą się odbywały w pomieszczeniach/miejscach wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, chyba, że Licencjobiorca podejmie inną decyzję i powiadomi o tym MPLC, przy użyciu dowolnych środków, w tym, ale nie ograniczając do DVD, streamingu, pobierania czy nadawania. Jedynym celem wyświetleń będzie rozrywka i / lub edukacja publiczności stanowiącej wybrany i ograniczony krąg odbiorców. Żadne konkretne tytuły Utworów, postaci występujące w wyświetlanych Utworach lub nazwy producentów nie będą reklamowane ani rozpowszechniane w formie ogólnodostępnej, a także od publiczności nie będzie pobierana opłata za wstęp ani żadna inna opłata. Pokazy nie mogą być wykorzystywane do promowania jakichkolwiek towarów lub usług. Utwory definiuje się jako filmy i inne programy audiowizualne, w odniesieniu do których MPLC ma prawo udzielania licencji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

5. Opłata. Ustalona opłata licencyjna za pierwszy rok umowy określona w Formularzu Zgłoszeniowym jest płatna na rzecz MPLC i nie obejmuje podatku VAT. Opłata licencyjna za kolejne lata umowy może ulegać zmianie na podstawie różnych czynników, między innymi tych, które (i) odzwierciedlają jakąkolwiek zmianę we wskaźniku inflacji publikowanym przez GUS i / lub (ii) odzwierciedlają wzrost liczby uczestników lub miejsc, w których dokonywane są wyświetlenia zgodnie z Umową. Każdego roku lub na żądanie MPLC, Licencjobiorca dostarczy MPLC informacje, wymagane przez MPLC w celu określenia wysokości opłaty licencyjnej za następne lata umowy. Jeżeli Licencjobiorca nie dostarczy wymaganych informacji w ciągu sześćdziesięciu (60) dni przed terminem wygaśnięcia Umowy, MPLC może samodzielnie określić wysokość opłaty należnej za dany rok umowy. Opłata licencyjna za każdy kolejny rok umowy będzie wymagalna i płatna nie później niż w dniu odpowiadającym dniu podpisania Umowy w każdym kolejnym roku.

6. Ograniczenia. Określone tytuły, które mogą być publicznie wyświetlane przez Licencjobiorcę na podstawie Umowy, to Utwory wyprodukowane i/lub dystrybuowane wyłącznie przez licencjodawców stowarzyszonych z MPLC. MPLC oświadcza, że MPLC lub ww. podmioty mogą nie być uprawnieni do niektórych Utworów lub – ze względu na wygaśnięcie tych praw w Okresie Obowiązywania Umowy – MPLC może wysłać Licencjobiorcy w dowolnym momencie w Okresie Obowiązywania Umowy wiążące powiadomienia, że niektóre Utwory nie mogą być dłużej publicznie wyświetlane na podstawie Umowy. Takie powiadomienia będą wiążące i skuteczne dla Licencjobiorcy od momentu ich otrzymania.

7. Legalnie uzyskane egzemplarze Utworów. Licencjobiorca może publicznie wyświetlać wyłącznie legalnie uzyskane egzemplarze Utworów objęte Umową. Odpowiedzialny za uzyskanie egzemplarzy Utworów jest Licencjobiorca i koszty ich uzyskania będą ponoszone wyłącznie przez Licencjobiorcę, niezależnie od opłaty licencyjnej za publiczne wyświetlenia określonej na podstawie Umowy.

8. Brak innych praw. Licencjobiorca nie może bezprawnie zwielokrotniać, edytować lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować egzemplarzy Utworów uzyskanych w celu publicznego wyświetlenia zgodnie z Umową. Wszelkie prawa, które nie zostały przyznane Licencjobiorcy w Umowie przysługują wyłącznie MPLC i / lub licencjodawcom zależnym od MPLC lub posiadającym stosowne umowy zawarte z MPLC.

9. Odrębne opłaty. Za wszelkie opłaty, które mogą być należne wydawcom muzycznym lub organizacjom zbiorowego zarządzania wydawców muzycznych z tytułu prawa do publicznego odtwarzania muzyki zawartej w którymkolwiek z Utworów objętych Umową, wyłączną odpowiedzialność ponosi Licencjobiorca, a odpowiedzialność MPLC z tego tytułu jest wyłączona.

10. Zbycie praw. Licencjobiorca nie może zbyć praw uzyskanych na podstawie Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody MPLC, z wyjątkiem, gdy Licencjobiorca (a) będzie miał prawo do zbycia praw uzyskanych na podstawie Umowy w związku z połączeniem, konsolidacją lub zbyciem aktywów i przedsiębiorstwa (b) niezwłocznie powiadomi MPLC o ww. zbyciu wraz z danymi kontaktowymi cesjonariusza oraz (c) zagwarantuje wykonanie przez cesjonariusza wszystkich zobowiązań Licencjobiorcy wynikających z Umowy. Prawa z Umowy mogą być bez ograniczeń zbyte przez Licencjodawcę.

11. Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, do których strony są zobowiązane na podstawie Umowy, powinny być składane osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub renomowanej firmy kurierskiej, zaadresowane do strony, która ma być powiadomiona zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu Zgłoszeniowym. Datą doręczenia jest data osobistego doręczenia lub innego sposobu doręczenia takiego zawiadomienia.

12. Wypowiedzenie. MPLC ma prawo do wypowiedzenia Umowy z trzydziesto (30) dniowym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej z powodu naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot opłaty licencyjnej. Zrzeczenie się przez MPLC lub Licencjobiorcę prawa dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek konkretnego naruszenia postanowień Umowy nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek uprzedniego, obecnego lub mogącego nastąpić w przyszłości naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy. Jeżeli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostała część tej Umowy pozostaje w mocy.                  

13. Koszty prawne. W przypadku, gdy MPLC ustanowi pełnomocnika w celu egzekwowania swoich praw wynikających z Umowy, na skutek naruszenia przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia pełnomocnika oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Licencjodawcę.

14. Oświadczenia. Licencjobiorca oświadcza, że informacje przekazane przez Licencjobiorcę są prawdziwe, prawidłowe i kompletne we wszystkich aspektach. Umowa została zatwierdzona, stanowi prawne, ważne i wiążące zobowiązanie Licencjobiorcy i jest wykonalna zgodnie z jej warunkami, które mogą być aktualizowane przez MPLC. W przypadku dostarczenia dokumentów lub oświadczeń opatrzonych pieczęcią zastępującą odręczny podpis lub e-mailem plikiem w formacie “pdf”, tak złożony podpis jest wiążący i ma taką samą moc prawną jak własnoręcznie złożony podpis. MPLC zapewnia o rzetelności i zachowaniu w poufności wszystkich danych osobowych przetwarzanych na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie internetowej MPLC

15. Gwarancja. W zakresie, w jakim przed datą wejścia w życie Umowy Licencjobiorca mógł naruszyć prawa przysługujące MPLC, MPLC niniejszym oświadcza, że nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu wszelkich ewentualnych naruszeń jej praw, które mogłyby być przedmiotem Licencji na podstawie Umowy. MPLC udziela niniejszej gwarancji wyłącznie w odniesieniu do przysługujących jej praw i nie jest upoważniona do składania takich oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do praw przysługujących innym podmiotom.

16. Prawo polskie. Formularz Zgłoszeniowy oraz niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy MPLC a Licencjobiorcą i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w odniesieniu do wszelkich roszczeń powstałych w związku z realizacją Umowy. 

© Copyright 2018 Motion Picture Licensing Company Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

“PARASOL LICENCYJNY® MPLC” jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Motion Picture Licensing Company (International) Limited z siedzibą w Londynie.