Nie jesteś w Polsce?
Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojego regionu.

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

MPLC przykłada dużą wagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania, w tym wykorzystywania informacji o Użytkownikach odwiedzających serwis www.mplc.pl (dalej: „Serwis”).

Serwis jest prowadzony przez spółkę Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 12/9, 00-791, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000321415, NIP: 521-35-06-996 (dalej: „MPLC”).

Spełniając obowiązek z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) MPLC informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane przechowywane i przetwarzane są przez MPLC z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Polityka Prywatności odnosi się do każdej osoby odwiedzającej Serwis (dalej: „Użytkownik”).

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2018 r. i stanowi załącznik nr 1 do „Regulaminu” znajdującego się pod adresem: http://www.mplc.pl/page/regulamin.

2. Zbieranie i Przetwarzanie Informacji

MPLC zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika, takie jak:

• imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mailowy, adres lub kod pocztowy, metodę płatności i numer telefonu.

MPLC automatycznie zbiera informacje o Użytkowniku i o jego sposobie korzystaniu z usług Serwisu. Obejmują one:

• aktywność Użytkownika na stronie MPLC, na przykład: wybór podstrony, historię oglądania, wyniki wyszukiwania, czas wizyty i odwiedzone odnośniki na stronie (na przykład stronę internetową zamieszczającą link do strony MPLC);

• informacje dotyczące kontaktu Użytkownika z działem obsługi klienta, takie jak: data, czas oraz powód kontaktu;

• identyfikatory urządzeń lub inne nietypowe identyfikatory, cechy urządzeń i oprogramowania (jak na przykład ich typ lub konfiguracja), informacje o połączeniu, statystyki wyświetleń strony, adresy URL i adresy IP, rodzaj przeglądarki i standardowe informacje o logowaniu się na serwerze (m.in. oglądane podstrony oraz czas spędzony w Serwisie).

• informacje zgromadzone za pomocą plików cookies, sygnalizatorów sieciowych, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i innych technologii, włącznie z danymi reklamowymi (jak informacje o dostępności i wyświetlaniu reklam, adres URL witryny, łącznie z datą i czasem). MPLC może również zbierać statystyki, na przykład na temat ilości użytkowników korzystających z witryny. Wszelkie statystyki dotyczące użytkowników, które firma MPLC może przekazywać potencjalnym reklamodawcom lub partnerom. Statystyki odnosić się będą do użytkowania Serwisu, będą dostarczane w formie całościowego, ogólnego podsumowania i nie będą zawierać danych osobowych, ani żadnych informacji, umożliwiających identyfikację konkretnych użytkowników;

• Informacje z innych źródeł – MPLC może uzupełniać informacje podane powyżej informacjami uzyskanymi z innych źródeł, zarówno od dostawców danych online jaki i offline. Dodatkowe informacje mogą obejmować dane demograficzne, dane oparte na zainteresowaniach użytkowników i ich sposobie przeglądania stron internetowych.

MPLC używa informacji do dostarczania, analizowania, administrowania, ulepszania i personalizowania usług oraz działań marketingowych, do rejestracji zamówień, ich przetwarzania i płatności oraz do komunikowania się z Użytkownikami.

3. Obowiązek informacyjny 

Państwa dane osobowe przekazane nam poprzez Serwis będą przetwarzane w celu:

• przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością MPLC,

• zaprezentowania oferty handlowej MPLC

• udzielenia odpowiedzi na zadawane MPLC pytania,

• obsługi zgłoszonych MPLC reklamacji i zapytań.

• w celu marketingowym, tj. promocji produktów i usług własnych MPLC.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez MPLC w celach określonych powyżej jest niezbędne do korzystania z Serwisu oraz zawarcia i wykonania umowy licencyjnej na późniejszym etapie.

Państwa dane osobowe, w celach określonych powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przedstawienia i przyjęcia oferty handlowej lub okres nie dłuższy niż maksymalny czas przedawnienia roszczeń wynikających z zaprezentowanej oferty, lub okres niezbędny do obsługi reklamacji – w zależności, który okres będzie dłuższy. Po upływie tego okresu Państwa dane zostaną trwale usunięte.
Państwa dane będą przekazywane, zgodnie z prawem, do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, w zakresie określonym powyżej, będzie odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MPLC, tj. promocji produktów i usług własnych MPLC.
Państwa dane osobowe, w zakresie określonym powyżej będą przechowywane przez MPLC najdłużej do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu w tym zakresie lub okresu przedawnień roszczeń w zależności co ziści się wcześniej.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Pliki Cookies

MPLC gromadzi informacje za pomocą plików cookies, „beaconów”, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i innych technologii, włącznie z danymi reklamowymi (jak informacje o dostępności i wyświetlaniu reklam, adres URL witryny, łącznie z data i czasem).

W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: i) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to są pliki tymczasowe, przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zaprzestania korzystania z przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas zdefiniowany w właściwościach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies i inne podobne technologie, podzielone wedle ich przeznaczenia to:

  • pliki niezbędne do funkcjonowania Serwisu – umożliwiające korzystanie z usług MPLC i Serwisu;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do ujawnienia prób obejścia systemów uwierzytelniających;
  • pozwalające na zapis wybranych przez Państwa ustawień i dostosowanie interfejsu Serwisu, np. wybór języka, Państwa lokalizacji, rozmiaru czcionki, etc;
  • umożliwiające Państwu dostarczanie treści reklamowych i marketingowych dopasowanych do Państwa zainteresowań na podstawie danych z plików cookies;
  • służące do zbierania i prowadzenia statystyk dotyczących Serwisu.

Wszelkie statystyki dotyczące użytkowników, które firma MPLC może przekazywać potencjalnym reklamodawcom lub partnerom, a które odnoszą się do użytkowania Serwisu, dostarczane są w formie całościowego podsumowania i nie zawierają danych osobowych, ani żadnych informacji, umożliwiających identyfikację konkretnych Użytkowników.   

5. Ujawnianie Informacji 

MPLC nie przekazuje, nie odsprzedaje, ani nie dzieli się w inny sposób informacjami o Użytkownikach z innymi osobami i podmiotami o ile nie uzyska wyraźnej zgody Użytkownika – z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

Państwa dane mogą zostać przekazane do:

  • Spółki – matki MPLC – MPLC dzieli się informacjami o Użytkowniku ze spółką – matką, Motion Picture Licensing Company (International) Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Londyn,40 Bank Street, Canary Wharf, E14 5DS, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr. 8087372, w zależności od potrzeb przetwarzania i przechowywania danych w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do usług, obsługi, podejmowania przez MPLC decyzji dotyczących ulepszenia usług, poprawienia informacji zawartych na stronie oraz do innych celów opisanych w paragrafie 2. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI w niniejszej Polityce Prywatności.
  • Dostawcy usług – MPLC korzysta z usług innych firm, agencji oraz podwykonawców (dostawców usług) w celu świadczenia usług na jego rzecz i w jego imieniu lub w celu wsparcia w świadczeniu usług na rzecz Użytkownika. MPLC Korzysta z dostawców usług między innymi w zakresie marketingu, komunikacji, infrastruktury, zagadnień technologicznych, żeby spersonalizować i zoptymalizować usługi w celu przetwarzania płatności dokonywanych kartami płatniczymi lub innymi metodami, aby zapewnić Użytkownikom odpowiednią obsługę, przeprowadzać windykację należności, analizować i ulepszać dane (włącznie z danymi o interakcjach użytkowników z MPLC), a także do obsługi i administrowania ankietami konsumenckimi. W czasie świadczenia usług dostawcy usług mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkowników lub innych informacji. MPLC nie upoważnia ich do używania czy ujawniania danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem przypadków związanych ze świadczeniem usług. 

MPLC i dostawcy MPLC mogą ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkownika jeśli MPLC uzna, że takie ujawnienie jest konieczne do: (a) spełnienia wymogów prawnych, procesu sądowego lub żądania organów władzy, (b) wykrywania, zabezpieczania lub w jakiekolwiek inny sposób przeciwdziałania działaniom nielegalnym lub działaniom podejrzewanym o bycie nielegalnymi (włącznie z oszustwem płatniczym), ochrony Serwisu lub z przyczyn technicznych, (d) zabezpieczenia przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa MPLC, jego Użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami i w zakresie prawa.

Transfery w biznesie – MPLC przekaże informacje, włącznie z danymi osobowymi w związku z jakąkolwiek reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją czy sprzedażą lub też innym przekazaniem aktywów, pod warunkiem, że strona otrzymująca zobowiąże się przetwarzać dane użytkowników w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz przepisami prawa o ochronie danych osobowych.   

Jeśli w przypadku udostępniania informacji MPLC przekazuje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i innych regionów objętych kompleksowymi przepisami o ochronie danych osobowych, upewnia się, że informacje są przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

6. Prawa Użytkownika

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu oraz aktualizowania nieścisłych lub niedokładnych danych, znajdujących się w posiadaniu MPLC.

Najłatwiej jest tego dokonać poprzez odwiedzenie sekcji Kontakt na stronie internetowej firmy MPLC, gdzie Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądań dotyczących informacji na temat jego konta, w tym informacji kontaktowych, informacji na temat płatności na rzecz MPLC, kopii faktur, licencji i innych powiązanych informacji na temat jego konta (jak na przykład lista rzeczy objętych licencją). 

Użytkownik ma również możliwość usunięcia danych osobowych, znajdujących się w posiadaniu MPLC. Aby zgłosić takie uzasadnione żądanie lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań w sprawie Polityki Prywatności, należy wysłać dyspozycję do MPLC na adres info@mplc.pl.

MPLC może odmówić podjęcie działań wobec żądania osoby, której dane dotyczą, jeżeli są one ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. MPLC może zachować informacje w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące prawo m.in. do celów fakturowania lub archiwizacji i w celu realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. 

 7. Ochrona Informacji i bezpieczeństwo

Dane podawane MPLC, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

MPLC dokłada wszelkich starań, stosując wszelkie wymagane prawem środki administracyjne, logistyczne, fizyczne i zarządcze, odpowiednie do poziomu zagrożeń, aby skutecznie zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika przed utratą, kradzieżą oraz nieautoryzowanym dostępem, użyciem i modyfikacją. Użytkownik przekazuje dane na własne ryzyko, choć MPLC stara się zapewnić bezpieczeństwo w najwyższym, przewidzianym prawem, stopniu.

8. Inne strony, platformy i aplikacje

MPLC może korzystać z funkcjonalności platform podmiotów trzecich lub podawać linki do stron obsługiwanych przez podmioty trzecie, których Polityka Prywatności dotycząca posługiwania się informacjami może różnić się od standardów MPLC. Te strony i platformy mogą mieć oddzielne i niezależne Polityki Prywatności, sposoby posługiwania się danymi lub warunki korzystania. Zaleca się ich uważne przeczytanie. 

9. Zmiany w polityce prywatności

MPLC będzie cyklicznie aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, kiedy będzie to potrzebne, w odpowiedzi na zmieniające się wymagania prawne, regulacyjne lub operacyjne. Dalsze korzystanie z usług MPLC przez Użytkownika oznaczać będzie akceptację zmian. Aby sprawdzić, kiedy niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana, Użytkownik powinien sprawdzić sekcję Ostatnia aktualizacja, która znajduje się poniżej.

10. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących konta, tego, w jaki sposób skontaktować się z działem obsługi klienta lub konkretnych wątpliwości, związanych z niniejszą Polityką Prywatności, MPLC prosi o kontakt mailowy na adres info@mplc.pl. Użytkownik otrzymuje dane administratora danych w e-mailu dotyczącym członkostwa lub potwierdzającym płatność.

Za bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników odpowiada MPLC. W przypadku prośby Użytkownika o pomoc w korzystaniu z Serwisu, dla bezpieczeństwa jego oraz MPLC, musi zostać potwierdzona autentyczność zgłoszenia żądania przez Użytkownika poprzez weryfikację kodu zabezpieczającego.

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2018 r.